Türkiye Barolar Birliği Kongre ve Kültür Merkezi Devam Eden ve Tamamlanan Etkinlikler


10. Geleneksel Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu
5 Aralık 2018 

Türkiye Barolar Birliği Kongre ve Kültür Merkezi


 Türkiye Barolar Birliği Kongre ve Kültür Merkezi Gelecek Etkinlikler