Rixos Sungate Vega Kongre Merkezi Devam Eden ve Tamamlanan Etkinlikler


Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi ve 15. Nöroşirürji Hemşirelik Kongresi
11 Nisan 2019 14 Nisan 2019

Rixos Sungate Vega Kongre Merkezi


 Rixos Sungate Vega Kongre Merkezi Gelecek Etkinlikler