Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Derneği Devam Eden ve Tamamlanan Etkinlikler


Bilgi Yönetimi, Mühendislik ve Teknoloji, Kablosuz İletişim ve Çevre Bilimi Konferansı
14 Eylül 2019 15 Eylül 2019

Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Derneği


 Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Derneği Gelecek Etkinlikler