Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devam Eden ve Tamamlanan Etkinlikler


4. International Biosensor Congress
8 Temmuz 2019 11 Temmuz 2019

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu-RESSCONGRESS
2 Kasım 2018 4 Kasım 2018

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Toraks Duvarı Travmasına Yaklaşım ve Travmada VATS Sempozyumu
7 Eylül 2018 8 Eylül 2018

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi


 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gelecek Etkinlikler